Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP!

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 170 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje!

Prao 2.0 - En samverkansplattform för

utvecklingen av ungdomars entreprenöriella kraft.

Limhamns Företagsgrupp utvecklar tillsammans med Transfer.nu och Centrum för Publikt Entreprenörskap en ny modell, ett nytt arbetssätt, med fokus på att stimulera ungdomars entreprenöriella kraft. I modellen länkas ungdomars, ibland konkurrerande världar; hem, skola och fritid samman genom att de tre världarna vävs ihop med en framtidsaspekt. Ungdomar som deltar i Prao 2.0 arbetar med utmaningar som både är verklighets- och behovsbaserade och där lösningarna är värdeskapande – lösningarna ska bidra till såväl personlig utveckling som samhällsnytta. Läs mer om modellen och processen här.

Prao 2.0-processen aktiverades under Skåne Innovation Week (29/5-2/6), då vi 30/5 genomförde en workshop för att få offentlig sektors- skolans- och näringslivets perspektiv på Prao 2.0.

Workshopen ägde rum på Medeon Science Park och hade syftet att lägga de första byggstenarna i processen. Deltagarna fick diskutera kring vision och slutmål för Prao 2.0 - Vad är nuläget? Vad är målet? Vilka är delmålen för att nå det och hur leder dessa steg fram till en gemensam vision?

Hjälp oss att lägga grunden du också - du är viktig! Följ oss och processen samt kommande evenemang i vårt forum på Facebook: http://www.facebook.com/prao.2.0/


Vi gratulerar Trädgårdshandel i Limhamn AB som på vårt årsmöte

19 april 2017 utsågs till Årets Företagare på Limhamn 2016!


Motiveringen till priset löd:

Priset årets företagare på Limhamn 2016 går till en person som har passionen till sitt yrke som drivkraft. Med initierad kunskap, gröna fingrar och en stilsäker blick har hon hjälpt till att göra Limhamn både lite skönare och grönare.

Priset Årets företagare på Limhamn 2016 går till Trädgårdshandel på Limhamn AB


Aktuellt i LFG

Ny Facebookgrupp för erbjudanden medlemmar emellan nu möjlig att bli medlem i! Ansökan görs och jag godkänner dig som medlem. I gruppen kommer våra evenemang även att publiceras - Sök på "Grupp för Limhamns Företagsgrupp"!

Månadens erbjudanden!: Det finns nu en sida där månadens erbjudanden från medlem till medlem publiceras! Kontakta mig på kansli@lfg.se för att få ditt erbjudande publicerat under januari månad!

Med vänliga hälsningar,
Kajsa Lövgren, Koordinator

Aktuellt i

Malmö Företagsgrupper

Onsdagen den 7 februari 2018 går Malmö Företagsgruppers stora Mingelmässa av stapeln på Malmö Arena Palissad! Det går nu bra att anmäla sig till Kajsa Lövgren, Koordinator på Limhamns Företagsgrupp och Malmö Företagsgrupper, på info@malmoforetagsgrupper.se eller ringa 0739-639918. Varmt välkomna med er anmälan! För mer information om monterstorlekar och priser: Klicka här!

MalmöLäget 2017:
Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser
kopplade till Malmö och näringslivet i staden.

Läs mer!

Information från Malmö Stads Företagslots:
Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!