LIMHAMNS FÖRETAGSHISTORIA

Limhamn har en intressant företags- och industrihistoria från kalk, cement och fiske till dagens högteknologiska företag.

Den som betytt mest för Limhamns företagsutveckling anses vara R F Berg som står staty i korsningen Linnégatan/Strandgatan. Han verkade runt förra sekelskiftet och hade ett finger med i spelet i mycket av vad som hände på Limhamn.

1886 invigdes ett av Europas största kalkbrott i Limhamn och ett par år senare även Limhamns stora cementfabrik. Brytningen av kalk pågick ända fram till våra dagar, 1993. Namnet Limhamn kommer från ordet lim som är ett gammalt namn på kalk. Alltså betyder det en hamn där kalk skeppas ut från.

Limhamns Företagshistoria är också den om de sega fiskegummorna som på 1800-talet med skottkärror drog nattfångsten hela vägen in till Malmö för att sedan gå runt och sälja på gårdarna. Även om den stora fiskeepoken är över sedan länge har närheten till havet och naturen satt sin prägel på Limhamn.