Rudolf Fredrik Berg

R F Berg kallades ”Limhamnskungen” för sitt inflytande över nästan allt som hände i Limhamn från 1870-talet till sin död 1907. Han startade otaliga nya företag och organisationer, en del som idag existerar som stora koncerner som Skånska Cementgjuteriet (Skanska) och Sydkraft, och stora organisationer som Malmö Stadsbibliotek och Malmö Missionsförsamling. Som politiker i stadsfullmäktige tog han initiativ till byggandet av Frihamnen och ångfärjeförbindelsen Malmö-Köpenhamn.

R F Berg var på många områden före sin tid. Han var inte rädd för att pröva nya idéer, hade en utmärkt organisationsförmåga och ett välutvecklat affärssinne. Företagets utveckling och expansion var av största vikt för honom och han satsade utan omsvep på ständiga förbättringar. Han hade ett personligt förhållningssätt till den enskilde arbetaren och engagerade sig stort för att skapa en nöjd och stabil arbetarstam. Han inrättade sparbanker, liv-, kapital- och olycksfallsförsäkringar och fri läkarvård. Han lyssnade och hjälpte.

R F Berg ville genom samverkan och ömsesidigt förtroende förbättra samhället i en humanitär riktning, med rättfärdighet och frihet. En staty av honom finns att beskåda vid Strandgatan.


R F Berg-statyn vid Strandgatan i Limhamn.