Om LFG
 

OM LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP

Syfte och grundidé:
 

Vi vill etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Vi vill verka för affärsutbyte, men också samverka i större projekt mellan medlemsföretagen.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vi vill verka för förmånliga inköpsavtal för medlemmarna.

Vi vill följa företagens utveckling och utse "Årets Företagare" på Limhamn.

Vi vill skapa kontakter med andra företagsgrupper och företag för att utbyta idéer och tankar samt för att göra affärer.