Om LFG


 

VÅR VERKSAMHET

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper och har även varit involverade i projektet Företagsakademien 3.0 ”CSR och företagande – att förena Samhällsnytta med Affärsnytta”. Projektet drivs av Malmö Företagsgrupper, Malmö Högskola och Malmö Stad.

Limhamns läge vid sundet och i nära anslutning till Öresundsbron har på senare år kommit att prägla både stadsdelen och Malmö som helhet. Många pendlar över sundet och regionen expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter med närheten till vårt grannland Danmark och kontinenten. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Varmt välkommen att bli medlem hos oss! Anmäl dig via länken på startsidan! Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp – framförallt alla möjligheter som öppnar sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk!

Medlemsavgift för 2019 är:
100kr samt 560 kr i serviceavgift + moms = 800 kr inkl. moms