Medlemmar

Hej medlem!

Här kan du som medlem få ditt erbjudande publicerat, så att andra
medlemmar kan ta del av rabatter eller något som du arrangerar eller vill tipsa om!

Du skickar in ditt erbjudande till:

Kajsa Lövgren, Koordinator, på: kansli@lfg.se

Varmt välkomna med ert erbjudande!


Erbjudande från vår medlem Four Gardens!

I sommar är det allsång vid Kalkbrottet och du som
medlem kan till rabatterat pris synas i allsångshäftet!