Medlemmar

Enkät

Vi arbetar ständigt för att bli bättre och för att möta dina önskemål och förväntningar på oss som förening. För att kunna utvecklas behöver vi dina åsikter och synpunkter på vår verksamhet. Nedan finner du tre enkäter i pdf-format – valet av vilken du ska besvara beror på om du precis blivit medlem, varit medlem en tid eller funderar på att bli medlem!

Skriv ut, fyll i och maila tillbaka enkäten till kansli@lfg.se eller posta till Limhamns Företagsgrupp, Box 60014, 216 10 Limhamn. Har du inte programmet som behövs för att öppna enkäterna laddar du ner det här.

Så ta tillfället i akt att göra din röst hörd och påverka både de ämnen som tas upp på våra lunchträffar, seminarier och arrangemang samt på vilket sätt du vill få information från oss via vår hemsida.

·       Enkät för nya medlemmar
·       Enkät för etablerade medlemmar
·       Enkät för dig som funderar på att bli medlem

Enkäterna tar max 5 minuter att besvara, tusen tack för din medverkan!

Med vänliga hälsningar,
Kajsa Lövgren på LFG Kansli