Länkar

  Länkar

    Malmö Företagsgrupper bildades 2007 och är ett samlande organ åt Malmös företagsgrupper. Idag finns nio företagsgrupper i Malmö som i stort sett har en geografisk indelning, Malmö Centrum Företagsgrupp, Hamnens Företagsgrupp, Bulltofta Företagsgrupp, Sofielunds Företagsgrupp, Limhamns Företagsgrupp, Hyllie Företagsgrupp, Östergruppen, Fosieby Företagsgrupp och Möllevångens Företagsgrupp. Totalt representerar företagsgrupperna ca 1 200 företag i Malmö-regionen. Se filmen!

   
    
  Företagsakademin 3.0 är är ett samverkansprojekt mellan Malmö Högskola, Malmö Företagsgrupper och Malmö stad. Genom kompetenshöjande insatser ska FöretagsAkademin bidra till att göra näringslivet i Malmö mer konkurrenskraftigt.
  Projektet drivs under tiden 2012-2013 och finansieras av EU genom Europeiska socialfonden. Den totala budgeten är 8 Mkr. Syftet är att ge ökade möjligheter för anställda att utvecklas i takt med att arbetslivet förändras, att främja jämställdhet och likabehandling i arbetslivet, att främja utvecklingen av marknaden i regionen. Se filmen!

  FOSIE FÖRETAGSGRUPP I MALMÖ

  HAMNENS FÖRETAGSGRUPP I MALMÖ

  BULLTOFTA FÖRETAGSGRUPP I MALMÖ

  MALMÖ CENTRUM FÖRETAGSGRUPP

  HYLLIE FÖRETAGSGRUPP

  SOFIELUNDS FÖRETAGSGRUPP

  MÖLLEVÅNGENS FÖRETAGSGRUPP

  ÖSTERGRUPPENS FÖRETAGSGRUPP

  MALMÖ STADS NÄRINGSLIVSKONTOR

  SYDSVENSKA HANDELSKAMMAREN

  EXPORTRÅDET

  ALMI– FÖRETAGSPARTNER

  LÄNSSTYRELSEN I SKÅNE