Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP!

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 170 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje!

Prao 2.0 - En samverkansplattform för

utvecklingen av ungdomars entreprenöriella kraft.

Limhamns Företagsgrupp utvecklar tillsammans med Transfer.nu och Centrum för Publikt Entreprenörskap en ny modell, ett nytt arbetssätt, med fokus på att stimulera ungdomars entreprenöriella kraft. I modellen länkas ungdomars, ibland konkurrerande världar; hem, skola och fritid samman genom att de tre världarna vävs ihop med en framtidsaspekt. Ungdomar som deltar i Prao 2.0 arbetar med utmaningar som både är verklighets- och behovsbaserade och där lösningarna är värdeskapande – lösningarna ska bidra till såväl personlig utveckling som samhällsnytta. Läs mer om modellen och processen här.

Prao 2.0-processen aktiverades under Skåne Innovation Week (29/5-2/6), då vi 30/5 genomförde en workshop för att få offentlig sektors- skolans- och näringslivets perspektiv på Prao 2.0.

Workshopen ägde rum på Medeon Science Park och hade syftet att lägga de första byggstenarna i processen. Deltagarna fick diskutera kring vision och slutmål för Prao 2.0 - Vad är nuläget? Vad är målet? Vilka är delmålen för att nå det och hur leder dessa steg fram till en gemensam vision?

Hjälp oss att lägga grunden du också - du är viktig! Följ oss och processen samt kommande evenemang i vårt forum på Facebook: http://www.facebook.com/prao.2.0/


Vi gratulerar Trädgårdshandel i Limhamn AB som på vårt årsmöte

19 april 2017 utsågs till Årets Företagare på Limhamn 2016!


Motiveringen till priset löd:

Priset årets företagare på Limhamn 2016 går till en person som har passionen till sitt yrke som drivkraft. Med initierad kunskap, gröna fingrar och en stilsäker blick har hon hjälpt till att göra Limhamn både lite skönare och grönare.

Priset Årets företagare på Limhamn 2016 går till Trädgårdshandel på Limhamn AB


Aktuellt i LFG

Ingen kan göra allt - men alla kan göra något! En nätverksträff hölls 22/9 2015 på Utmaningarnas Hus för att starta upp projektet som vi benämner "Ingen kan göra allt - men alla kan göra något!". Det är nämligen vår fasta övertygelse att det finns otaliga sätt man kan ge ungdomar och unga arbetslösa chansen att ta klivet in på arbetsmarknaden.  Läs mer i projektbeskrivningen - där ser du också vilka medlemmar som redan är anmälda. Vi vill såklart att fler av våra medlemsföretag medverkar!

Kontakta Kajsa: 040-51 12 30/0739-63 99 18


Aktuellt i

Malmö Företagsgrupper

Lunchträff med Malmö högskola med fokus på Innovation 19 maj 12.00-13.30: 

Den 19 maj arrangerar Malmö Företagsgrupper en lunchträff tillsammans med Malmö högskola i den nya innovationsmiljön STORM i huset Gäddan. Mötet syftar att stärka vårt samarbete med högskolan och studenterna samt främja arbetet med innovation i våra medlemsföretag - för mer information samt anmälan - klicka här!

MalmöLäget 2016:
Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser
kopplade till Malmö och näringslivet i staden.

Läs mer!

Information från Malmö Stads Företagslots:
Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!