Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 150 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje! 

Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp!

Framförallt alla möjligheter som öppnar upp sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk! Limhamn expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper, paraplyorganisationen för sex företagsgrupper i Malmö, en sammanslutning av 800 medlemsföretag i Malmö.
Följ Limhamns Företagsgrupp i sociala medier!

Du får som medlem gärna dela med dig av tips och erbjudanden eller inbjudningar till något som händer på Limhamn i alla våra kanaler. Kontakta Kajsa Lövgren så hjälper hon dig med ett inlägg! Det är ett forum för utbyte! På sidorna delar vi också våra kommande evenemang, uppdateringar från allt vi gör!

Facebook & Instagram: @limhamnsforetagsgrupp Eller besök vår LinkedIn


Aktuellt i LFG

Utveckling genom samverkan!

27/11 bjuder vi in till frukostmöte på Four Gardens Mat & Bar. Det kommer bli ett frukostmöte med fokus på vårt nätverks alla möjligheter! Det blir mingel och personliga presentationer av vad mötesdeltagarna kan bidra med till varandra Läs mer i inbjudan här eller anmäl dig direkt!

Varmt välkomna önskar vi

på Limhamns Företagsgrupp!

Aktuellt i Malmö Företagsgrupper

Mingelmässa på Quality Hotel View 2020-02-03!

Anmälan för utställare är nu öppen - sista anmälningsdag 2019-11-15!

Klicka här för att läsa mer!

Anmälan sker till Kajsa Lövgren på info@malmoforetagsgrupper.se

Malmö Företagsgrupper höll en workshop på

Näringslivskontoret 1 oktober, en uppföljning av frukostmötet 8 maj

Genom en workshop under ledning av Lokalpolisområdeschef Andy Roberts och Kommunalråd Andreas Schönström (S) gjorde vi tisdagen 1 oktober en uppföljning av vårt frukostmöte 8 maj. Mötet gästades även av Malmö Stads nya Näringlivsdirektör Micael Nord samt Enhetschefen för Näringslivskontoret Sebastian Drott.

Se filmen från Mingelmässan 2019!Malmö Stads Kontaktcenter:

Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö? Vill du hitta rätt väg in till kommunen med din fråga? Kontaktcenter öppnade 1 april 2019 - Läs mer!

MalmöLäget 2019:

Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser kopplade till Malmö och näringslivet i staden. Läs mer!


Årets Företag:

Vi följer våra medlemsföretags utveckling och utser årligen Årets Företag på Limhamn och vi gratulerar Havshotellet! På vårt årsmöte 11 april 2019 utsågs företaget till Årets Företag på Limhamn 2018! Klicka här för att läsa motiveringen till priset!