Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 150 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje! 

Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp!

Framförallt alla möjligheter som öppnar upp sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk! Limhamn expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper, paraplyorganisationen för sex företagsgrupper i Malmö, en sammanslutning av 1100 medlemsföretag i Malmö.Aktuellt i LFG

Årsmöte på Four Gardens Mat & Bar 11/4.

Läs mer i kallelsen här! Årsmöteshandlingarna
kommer skickas ut i ett separat mail.

Varmt välkomna önskar
vi på Limhamns Företagsgrupp!

Aktuellt i Malmö Företagsgrupper

Välkomna till en eftermiddag

på Malmö universitet 3 april!


Malmö universitet välkomnar alla företagsgrupper till
Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, kl.15.00-17.00.
Tema: Digitalisering, Career Mentoring Programme
och Sveriges bästa studentstad.


Programmet finner du på 


Varmt välkomna önskar Malmö universitet i
samarbete med Malmö Företagsgrupper!


Se filmen från Mingelmässan 2019!


Malmö Stads Företagslots:

Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!

MalmöLäget 2018:

Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser kopplade till Malmö och näringslivet i staden. Läs mer!


Årets företagare:

Vi följer våra medlemsföretags utveckling och utser årligen Årets Företagare på Limhamn och vi gratulerar Limhamns Kött & Vilt! På vårt årsmöte 19 april 2018 utsågs företaget till Årets Företagare på Limhamn 2017! Klicka här för att läsa motiveringen till priset!

LFG på Facebook & Instagram

Facebook: Grupp för Limhamns Företagsgrupp Instagram: limhamnsforetagsgrupp

På Facebook: Sök på "Grupp för Limhamns Företagsgrupp" så lägger Kajsa till dig. När du är medlem i Facebookgruppen kan du dela erbjudanden och tips i gruppen som andra medlemmar kan ta del av! Ett forum för utbyte!