Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 150 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje! 

Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp!

Framförallt alla möjligheter som öppnar upp sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk! Limhamn expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper, paraplyorganisationen för sex företagsgrupper i Malmö, en sammanslutning av 1100 medlemsföretag i Malmö.Aktuellt i LFG

Studiebesök på Rosengrens

Metallgjuteri 5 december!

Kom och lyssna på en mycket spännande historia då vi får träffa Sören Rosengren som berättar om företagets historia, verksamhet, utvecklingen i företaget, flytten till Ollebo och framtiden. Läs mer i inbjudan här eller anmäl dig direkt!


Aktuellt i Malmö Företagsgrupper

Mingelmässan går av stapeln

på MalmöMässan 27 februari 2019!

Ta chansen och säkra din utställarplats

- det finns fortfarande platser kvar!

Kontakta Kajsa Lövgren

för mer information samt anmälan på:

info@malmoforetagsgrupper.se

Anmälan för mingeldeltagare är nu också öppen!

https://www.simplesignup.se/event/142180


Malmö Stads Företagslots:

Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!

MalmöLäget 2018:

Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser kopplade till Malmö och näringslivet i staden. Läs mer!


Årets företagare:

Vi följer våra medlemsföretags utveckling och utser årligen Årets Företagare på Limhamn och vi gratulerar Limhamns Kött & Vilt! På vårt årsmöte 19 april 2018 utsågs företaget till Årets Företagare på Limhamn 2017! Klicka här för att läsa motiveringen till priset!

LFG på Facebook & Instagram

Facebook: Grupp för Limhamns Företagsgrupp Instagram: limhamnsforetagsgrupp

På Facebook: Sök på "Grupp för Limhamns Företagsgrupp" så lägger Kajsa till dig. När du är medlem i Facebookgruppen kan du dela erbjudanden och tips i gruppen som andra medlemmar kan ta del av! Ett forum för utbyte!