Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP!

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 170 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi följer våra medlemsföretags utveckling och utser årligen Årets Företagare på Limhamn.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje! 

Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp – framförallt alla möjligheter som öppnar sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk!

Limhamn expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper, paraplyorganisationen för sju företagsgrupper i Malmö, en sammanslutning av 1100 medlemsföretag i Malmö.

Varmt välkommen att bli medlem hos oss! Anmälan sker via länken till höger.

Medlemserbjudanden!

Det finns nu en sida här på hemsidan där medlemserbjudanden från medlem till medlem publiceras! Kontakta Kajsa Lövgren på kansli@lfg.se för att få ert företags erbjudande publicerat!

Aktuellt i LFG

Årsmöte i LFG 19 april 2018
Har ert företag behov av att öka er konkurrenskraft och skapa bättre resultat? Behöver ert team stärkas för att tillsammans uppnå bättre lönsamhet? Vår styrelsemedlem Björn Olsson inspirerar och ger handfasta tips och exempel från konkreta case på årsmötet! Vi utser också Årets Företagare på Limhamn 2017 och bjuder på en god buffé. Årsmöteshandlingarna kommer strax att publiceras här och skickas även ut i ett separat mail. Läs mer i inbjudan här eller anmäl dig direkt!

Varmt välkomna önskar
vi på Limhamns Företagsgrupp!Vi gratulerar
Trädgårdshandel i Limhamn AB!

På vårt årsmöte 19 april 2017 utsågs företaget till Årets Företagare på Limhamn 2016!

Motiveringen till priset löd:

Priset årets företagare på Limhamn 2016 går till en person som har passionen till sitt yrke som drivkraft. Med initierad kunskap, gröna fingrar och en stilsäker blick har hon hjälpt till att göra Limhamn både lite skönare och grönare.

Priset Årets företagare på Limhamn 2016 går till Trädgårdshandel på Limhamn AB

Malmö Stads Företagslots:
Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!


Ny Facebookgrupp för LFG

Avsedd för erbjudanden medlemmar emellan nu tillgänglig! Sök på "Grupp för Limhamns Företagsgrupp"! Ansökan om att bli medlem i gruppen görs och Kajsa godkänner dig som medlem. I gruppen kommer våra evenemang även att publiceras.Aktuellt i Malmö Företagsgrupper

Torsdagen den 3 maj 2018 Bjuder Malmö Företagsgrupper in till frukostmöte tillsammans med Malmö Stad på Näringslivskontoret! Temat för mötet är "Vart är Malmö på väg? En framtidsspaning ur ett innovations- och miljö/hållbarhetsperspektiv". Läs mer i inbjudan här eller anmäl dig direkt!

Varmt välkommen önskar Malmö Företagsgrupper i samarbete med Malmö Stad!

Onsdagen den 7 februari 2018 gick Malmö Företagsgruppers stora Mingelmässa av stapeln på Malmö Arena Palissad! Mässan gästades av skånska Joakim Jakobsson, som deltog i 2017 års upplaga av idol!

Klicka här för listan över mässans utställare och för att se bilder!

MalmöLäget 2017: Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser kopplade till Malmö och näringslivet i staden. Läs mer!


CSR och Företagande

- Att förena affärsnytta med samhällsnytta!

Läs mer om utbildningarna som hölls inom Företagsakademin, Företagsakademin 2.0 och 3.0 här.