Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP!

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 170 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje!

Prao 2.0 - En samverkansplattform för

utvecklingen av ungdomars entreprenöriella kraft.

Limhamns Företagsgrupp utvecklar tillsammans med Transfer.nu och Centrum för Publikt Entreprenörskap en ny modell, ett nytt arbetssätt, med fokus på att stimulera ungdomars entreprenöriella kraft. I modellen länkas ungdomars, ibland konkurrerande världar; hem, skola och fritid samman genom att de tre världarna vävs ihop med en framtidsaspekt. Ungdomar som deltar i Prao 2.0 arbetar med utmaningar som både är verklighets- och behovsbaserade och där lösningarna är värdeskapande – lösningarna ska bidra till såväl personlig utveckling som samhällsnytta. Läs mer om modellen och processen här.

Prao 2.0-processen aktiverades under Skåne Innovation Week (29/5-2/6), då vi 30/5 genomförde en workshop för att få offentlig sektors- skolans- och näringslivets perspektiv på Prao 2.0.

Workshopen ägde rum på Medeon Science Park och hade syftet att lägga de första byggstenarna i processen. Deltagarna fick diskutera kring vision och slutmål för Prao 2.0 - Vad är nuläget? Vad är målet? Vilka är delmålen för att nå det och hur leder dessa steg fram till en gemensam vision?

Hjälp oss att lägga grunden du också - du är viktig! Följ oss och processen samt kommande evenemang i vårt forum på Facebook: http://www.facebook.com/prao.2.0/


Vi gratulerar Trädgårdshandel i Limhamn AB som på vårt årsmöte

19 april 2017 utsågs till Årets Företagare på Limhamn 2016!


Motiveringen till priset löd:

Priset årets företagare på Limhamn 2016 går till en person som har passionen till sitt yrke som drivkraft. Med initierad kunskap, gröna fingrar och en stilsäker blick har hon hjälpt till att göra Limhamn både lite skönare och grönare.

Priset Årets företagare på Limhamn 2016 går till Trädgårdshandel på Limhamn AB


Aktuellt i LFG

14 september: Vi bjuder in till en lunchträff hos Årets Företagare på Limhamn 2016 - Trädgårdshandel i Limhamn! Ställ alla dina frågor till Ingrid Therp Perico inför skördetid i trädgården, frågor om trädgårdsdesign och planering eller bara växter i allmänhet!

Obs: Denna anmälningslänk gäller: Anmäl dig här! Anmälningslänken i första utskicket fungerade ej, därav det andra utskicket av inbjudan.

Datum för höstens kommande träffar (prel.): Onsdagen 4 oktober, tisdagen 31 oktober, tisdagen 28 november samt 12 december.


Aktuellt i

Malmö Företagsgrupper

19 maj hölls en lunchträff på Malmö högskola med fokus på innovation vilket blev startskottet på ett innovationssamarbete. Efter träffen har alla medlemmar i Malmö Företagsgrupper möjlighet att skicka in sina innovationscase, bidrag till kursen Innovationsprojekt som hålls på hösten.

Syftet med samarbetet är att stärka vårt samarbete med högskolan och studenterna samt främja arbetet med innovation i våra medlemsföretag - för mer information - klicka här!

MalmöLäget 2016:
Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser
kopplade till Malmö och näringslivet i staden.

Läs mer!

Information från Malmö Stads Företagslots:
Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!