Log

VÄLKOMMEN TILL LIMHAMNS FÖRETAGSGRUPP!

Limhamns Företagsgrupp är en intresseförening med 150 medlemsföretag på Limhamn. Vi vill skapa ett bra företagsklimat för alla som arbetar och bor i området och etablera ett givande utbyte av information, erfarenheter och kunnande mellan medlemmarna.

Limhamns Företagsgrupp arrangerar lunchmöten och events med olika aktuella och angelägna teman. De ämnen som tas upp rör händelser i både lokal och global omvärld. Målet är att skapa medvetenhet om vad som kan innebära affärsmöjligheter för våra medlemmar samt vad som kan stärka Limhamn som stadsdel.

Vi följer våra medlemsföretags utveckling och utser årligen Årets Företagare på Limhamn.

Vi vill, med den tyngd vi har som grupp, verka för en positiv samhällsutveckling i Limhamnsområdet genom att hålla täta kontakter med Malmö Kommun och dess förvaltningsorgan liksom med andra regionala och statliga organ.

Vår affärsidé handlar om både nytta och nöje! 

Det finns många fördelar med medlemskapet i Limhamns Företagsgrupp 

Framförallt alla möjligheter som öppnar upp sig när du får tillgång till och blir en del av vårt stora nätverk!

Limhamn expanderar i snabb takt. Detta skapar både nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter. Som medlem i Limhamns Företagsgrupp hålls du uppdaterad om vad detta kan innebära för dig som företagare.

Vi är en del av Malmö Företagsgrupper, paraplyorganisationen för sex företagsgrupper i Malmö, en sammanslutning av 1100 medlemsföretag i Malmö.

Varmt välkommen att bli medlem hos oss!

Anmälan sker via länken nedan.

Aktuellt i LFG

LFG på Facebook & Instagram

Facebook: Grupp för Limhamns Företagsgrupp

Instagram: limhamnsforetagsgrupp

På Facebook: Sök på "Grupp för Limhamns Företagsgrupp" så lägger Kajsa till dig. När du är medlem i Facebookgruppen kan du dela erbjudanden och tips i gruppen som andra medlemmar kan ta del av! Ett forum för utbyte!
 

Aktuellt i Malmö Företagsgrupper

Torsdagen den 3 maj 2018 bjöd Malmö Företagsgrupper in till frukostmöte tillsammans med Malmö Stad och Malmö universitet på Näringslivskontoret! Temat för mötet är "Vart är Malmö på väg? En framtidsspaning ur ett innovations- och miljö/hållbarhetsperspektiv". Läs mer om mötet här

Malmö Företagsgrupper sänder ett

stort tack till panel och mötesdeltagare!

Info från Malmö Stad:

Malmö Stads Företagslots:

Är du företagare i Malmö? Planerar du att starta eget eller etablera företag i Malmö?
Läs mer!

MalmöLäget 2017: Läs senaste analysen med fakta, statistik och kortanalyser kopplade till Malmö och näringslivet i staden. Läs mer!

Årets Företagare:

Vi gratulerar Limhamns Kött & Vilt! På vårt årsmöte 19 april 2018 utsågs företaget till Årets Företagare på Limhamn 2017! Klicka här för att läsa motiveringen till priset!

2018-05-31
Tack till Vingården i Klagshamn för

ett fint och lärorikt besök hos er!